Contact

Organic s.r.o.

Dolná 34
941 37 Strekov

Company operation

Dolná 34
941 37 Strekov

Billing information

IČO: 47 182 369
DIČ: 2023791330
IČ DPH: SK2023791330
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1822 3067

Contact Us